صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : قدیر
نام خانوادگی : مهاجری مینایی
واحد سازمانی : معاونت
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : ریاضی
پست سازمانی معاون آموزشی دانشجویی
سابقه خدمت : 18
تلفن : 05516624782
آدرس پست الکترونیکی : gh_minaei@yahoo.com