صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محمود
نام خانوادگی : آتشگاهی
واحد سازمانی : آموزش
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : تکنولوژی آموزشی
پست سازمانی کارشناس آموزش
سابقه خدمت : 23
تلفن : 05516624787
آدرس پست الکترونیکی :