صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : رضا
نام خانوادگی : بخشی
واحد سازمانی : آموزش
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : برنامه ریزی آموزشی
پست سازمانی مسئول آموزش
سابقه خدمت : 16
تلفن : 05516624787
آدرس پست الکترونیکی : bakhshi.se@gmail.com